31 křesťanských písní pro překonávání překážek, těžkých časů, protivenství a nevzdávání se{h1}
Redakce Choice
Jak najít nejlepšího vokálního učitele - co potřebujete vědět
Jak najít nejlepšího vokálního učitele - co potřebujete vědět
Kontaktujte autora Všichni procházíme obtížnými časy a někdy slova a činy nestačí, aby nás v těchto časech pomohly. V životě jsou chvíle, kdy jsme přivedeni na kolena a vše, co můžeme udělat, je modlit se. Zatímco modlitba není něco, co by se mělo dělat pouze v těžkých dobách, je to něco, co se v těchto časech stává význačným. V těchto těžkých dobách je modlitba m