Školení hudebních uší - intervaly velkých měřítek{h1}
Redakce Choice
KISS "Hudba od 'starší'" recenze
KISS "Hudba od 'starší'" recenze
Kontaktujte autora Školení hudebních uší Rozpoznání a identifikace hudebních intervalů podle ucha, zejména intervalů ve velkém měřítku, je velmi užitečnou dovedností, kterou má jakýkoli hudebník k dispozici, a je důležitou součástí výuky hudebních uší a sluchových testů. Rozpoznání intervalu je dovedn