Základy toho, jak učit sborovou píseň{h1}
Redakce Choice
Rozhovor s americkým producentem hudby Mustinem
Rozhovor s americkým producentem hudby Mustinem
Kontaktujte autora Jaké jsou nejlepší postupy, jak naučit písničku evangelijnímu sboru? Dobrá výuka písní je nejdůležitější dovedností, kterou režisér sborů evangelia potřebuje. Každý, kdo vás vidí, stojí před sborem a mával rukama, aby jim dal směr, ale skutečná práce se odehrává při zkoušce. Když jste začínajícím sbormistrem,