Základy toho, jak učit sborovou píseň{h1}
Redakce Choice
62 písní o otcích a otcovství
62 písní o otcích a otcovství
Kontaktujte autora Jaké jsou nejlepší postupy, jak naučit písničku evangelijnímu sboru? Dobrá výuka písní je nejdůležitější dovedností, kterou režisér sborů evangelia potřebuje. Každý, kdo vás vidí, stojí před sborem a mával rukama, aby jim dal směr, ale skutečná práce se odehrává při zkoušce. Když jste začínajícím sbormistrem,