Houslové učení DC Dounise{h1}
Redakce Choice
61 písní o slunci a slunci
61 písní o slunci a slunci
Kontaktujte autora Lékař Demetrius Constantine Dounis byl vlivným pedagogem řeckých houslí dvacátého století. Jeho pojednání o houslové technice pokrývají mnoho oblastí, ale byl známý především svým přístupem ke správné ergonomii hry na housle a také rozvojem svalové síly a flexibility v různých částech ruky. Ve Vídni s Františkem Ondříčke